ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ไฟล์แนบ 000012.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์

ไฟล์แนบ 001.pdf
 
             002.PDF

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญา

ไฟล์แนบ ba81d9aa9c636160a4a1043fb00f4cd0-By Docs88.COM.pdf 

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญา

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ไฟล์แนบ 01.pdf 

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเกลี่ยปรับแต่งและคลุกเคล้าบดอัดแน่น จำนวน ๒ โครงการ

ไฟล์แนบ 0001.pdf 
 
             0002.PDF 

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเกลี่ยปรับแต่งและคลุกเคล้าบดอัดแน่น จำนวน ๒ โครงการ

ประกาศคุณธรรมจริยธรรม

ไฟล์แนบ 00004.pdf 

ประกาศคุณธรรมจริยธรรม

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๕๘

ไฟล์แนบ 01.pdf

แผนปฏิบัตหารป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๕๘

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการ จำนวน ๔ โครงการ

ไฟล์แนบ 11(1).pdf 

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการ จำนวน ๔ โครงการ   

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เรื่อง ประมูลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๙ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ไฟล์แนบ CCI10112557_00000.jpg 
 
             CCI10112557_00001.JPG 

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เรื่อง ประมูลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๙ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน จำนวน ๙ โครงการ

ไฟล์แนบ CCI14102557_00001.jpg 
 
            CCI14102557_00003.JPG 

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน จำนวน ๙ โครงการ   

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์

ไฟล์แนบ 8.jpg 
 
            CCI14102557_00000 1(1).JPG 

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ 

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เรื่องประกาศสอบราคาโครงการสนับสนุนการจัดการให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้(ห้องน้ำ)

ไฟล์แนบ CCF16062557_00001.jpg 
 
             CCF16062557_00000(1).JPG 

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เรื่องประกาศสอบราคาโครงการสนับสนุนการจัดการให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้(ห้องน้ำ) 

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง


ไฟล์แนบ 2.jpg 
 
            1.JPG 


ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงลงท่อระบายน้ำถนนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์

ไฟล์แนบ 2.jpg 
 
             1.JPG 


ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงลงท่อระบายน้ำถนนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ 

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์เรื่่องประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรสี่แยกบ้านโพธิ์กระสังข์ถึงบ้านโนนคูณ,โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายกลาง ม.๕


ไฟล์แนบ 2.jpg 
 
            1.JPG 


ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์เรื่่องประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรสี่แยกบ้านโพธิ์กระสังข์ถึงบ้านโนนคูณ,โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายกลาง ม.๕

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เรื่อง ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ


ไฟล์แนบ 2.jpg 
 
            1.JPG 


ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เรื่อง ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถยนต์)


ไฟล์แนบ  Binder1.pdf 


ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถยนต์) 

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในสนามกีฬากลาง เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์


ไฟล์แนบ  sanam.pdf 


ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในสนามกีฬากลาง เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ 

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าและรอบหนองซำน้อย


ไฟล์แนบ  samnoy.pdf 


ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าและรอบหนองซำน้อย 

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ จำนวน ๔ โครงการ


ไฟล์แนบ CCF28052556_00001.jpg 
 
             CCF28052556_00000 (1).jpg


ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ จำนวน ๔ โครงการ 

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ โครงการ

 ไฟล์แนบ CCF28052556_00000.jpg 
 
              CCF28052556_00001.jpg 


ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ โครงการ

 25.pdf 
 
 24.pdf 
 
 23.pdf 
 
 22.pdf 
 
 21.pdf 
 
 19.pdf 
 
 17.pdf 
 
 16.pdf 
 
 15.pdf 
 
 14.pdf 
 
 13.pdf 
 
 12.pdf
 
 11.pdf
 
 10.PDF


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๙ โครงการ ด้วยระบบ E-Auction

 02.pdf

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้