สำนักปลัด

                    สำนักปลัด มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์ การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 5 งาน คือ

 งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานสารบรรณ 
 • งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร 
 • งานบริหารงานบุคคล 
 • งานเลือกตั้ง 
 • งานตรวจสอบภายใน 
 • งานระเบียบข้อบังคับการประชุม 
 • งานการประชุม 
 • งานอำนวยการและประสานราชการ 
 • งานติดตามผลการปฏิบัติ
 • งานตามมติสภาเทศบาล
 • งานเลือกตั้ง 
 • งานข้อมูลการเลือกตั้ง 
 • งานชุมชนสัมพันธ์ 
 • งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
 • งานสนับสนุนและบริการ 
 • งานอำนวยการ 
 • งานป้องกัน 
 • งานช่วยเหลือฟื้นฟู 
 • งานกู้ภัย
 • งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์                                                                                         

  งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 • งานกฎหมายและนิติกรรม 
 • งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง 
 • งานระเบียบการคลัง 
 • งานข้อบัญญัติเทศบาล

   งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 • งานนโยบายและแผนพัฒนา 
 • งานวิชาการ 
 • งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
 • งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
 • งานงบประมาณ 

  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 • งานสวัสดิการสังคม 
 • งานพัฒนาชุมชน 
 • งานจัดระเบียบชุมชน 
 • งานสังคมสงเคราะห์ 
 • งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี 

 งานการเกษตร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 • งานส่งเสริมการเกษตร 
 • งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้