image
image

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

 • 24 สิงหาคม 2565 ประกาศสัญญาจ้างบ้านโคกพยอม-บ้านโพธิ์กร
 • 27 มิ.ย. 2565 ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565
 • 24 มิ.ย. 2565 ขอเชิญชวนประชาชน ดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น WE STRONG
 • 11 พ.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • 11 พ.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
 • 30 มี.ค. 2565 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการและลดค่าภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565
 • 4 มี.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์หน่วยบริการเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8 - 18 มีนาคม 2565 ณ ศาลากลางหมู่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้าน
 • 26 ม.ค. 2565 ประกาศ เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy)
 • 11 ม.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกพยอม-บ้านโพธิ์กระสังข์เหนือ
 • 20 ธ.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ No gift policy นโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกช่วงเทศกาล
 • 25 พ.ย. 2564 คำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฏหมายว่าด้วยเรื่องภาษีป้ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • 25 พ.ย. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปีงบประมาณ 2565
 • 25 พ.ย. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ ประจำปี 2565
 • 17 พ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 • 16 พ.ย. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และผู้พิการเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ
 • 30 ก.ย. 2564 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
 • 23 ก.ย. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • 21 ก.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สารคดีวิทยุ ชุด “กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ”
 • 25 พ.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์
 • 24 พ.ค. 2564 เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ นำโดยนายกตี โพธิสาร นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กระสังข์พร้อมคณะและ รพ.สต.พกส.ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้กับผู้เสี่ยงสูงในการติดเชื้อของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ม.3 ม.6 ม.12

 

กิจกรรมและผลงาน

แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนและการแต่งกาย

แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านประเพณีท้องถิ่น (งานปริวาสกรรม)

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ศาสนสถาน,มหาเจดีย์ภัทรธุตังคธาตุ (วัดโพธิ์กระสังข์)

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (โครงการเลี้ยงกุ้งฝอย)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหนองซำกว้างใหญ่

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพดีเด่น ระดับจังหวัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นในการสนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

จดหมายข่าว

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

แนวทางการจัดทำแผนความต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษา COVID-19

ประกาศราคากลาง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

คู่มือและมาตรฐานการบริการ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้